Úvodní strana

foto: veltruský zámek


1698  |  1720  |  1735  |  1754  |  1764  |  1770  |  1786  |  1787  |  1820  |  1824  |  1831  |  1856  |  1864  |  1890  |  1911  |  1920  |  1927  |  1939  |  1968  |  1970  |  2001  |  2002

r. 1840

map_index


stabilní katastr

Motto

...

Ó parku, tobě zdroje vod,
mně vzato mládí mé,
zda znovu v svežest, květ i plod
se oba vrátíme?

...

Jaroslav Vrchlický
(1853-1912)
Veltruský park
Po třiceti letech


Zprávy

Zahrada – park – krajina
2007-04-18

Při příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, vyhlašovaného ICOMOS, letos se zaměřením k tématu kulturní krajiny a přírodních památek, uspořádal Český národní komitét ICOMOS, přírodní prostředí, kulturní krajina, odborné setkání a přednášky:

Mgr. Ondřeje Zatloukala, Muzeum umění Olomouc

Ing. Přemysla Krejčiříka, Ph.D., Zahradnická fakulta MZLU v Lednici.

V první části přednášky vystoupí Mgr. Ondřej Zatloukal s přiblížením filozofického, kulturního a společenského zázemí, jež formovalo vznik a vývoj Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži.
V druhé části vystoupí Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. s interpretací historického vývoje Lednicko-valtického areálu jako východiskem pro jeho obnovu. Proces obnovy bude demonstrován na příkladu zámeckého parku v Lednici včetně střetu zájmů zachování památky a ochrany přírody.
Místo konání:
Ministerstvo kultury ČR
Velká konírna Nosticova paláce, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1
Termín:
18.4.2007, 10:00-11:30 hod.
Pořadatel:
Český národní komitét ICOMOS
ve spolupráci s ústředním pracovištěm NPÚ.
Další informace k tématům Mezinárodního dne památek a sídel na webu ICOMOS.banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
TOPlist