Vítejte na stránkách

zámek - letecké foto


1698  |  1720  |  1735  |  1754  |  1764  |  1770  |  1786  |  1787  |  1820  |  1824  |  1831  |  1856  |  1864  |  1890  |  1911  |  1920  |  1927  |  1939  |  1968  |  1970  |  2001  |  2002

uvod_foto (124K)


Vážení návštěvníci stránek

Po takřka ročním fungování tohoto portálu bylo naplněno jeho několik cílů a areál NKP zámku Veltrusy má nyní díky vzniku MIKROREGIONU VELTRUSDOMINIO velkou naději na záchranu a obnovu.

Děkujeme těm, kteří stránky navštěvují a využívají možnosti se informovat o aktuálním vývoji a osudu této významné evropské památky. Ačkoli nejsme komerčním portálem, navštívilo jej více než 2500 zájemců.

Děkujeme


Vznik těchto stránek si vytklo několik cílů:

  • hlavním cílem stránek zůstává úkol informovat, ale nyní především o činnosti nově založeného Dobrovolného svazku obcí MIKROREGIONU VELTRUSDOMINIO, do doby než budou založeny vlastní stránky, který realizoval myšlenku založení Občanského sdružení.
  • druhým úkolem je informovat o průběhu jednání a přípravy projektu areálu NKP parku a zámku Veltrusy, který byl prohlášen na základě nařízení vlády č. 132/2001 Sb., s účinností od 1.1.2002 Národní kulturní památkou a k němuž má příslušnost hospodařit Národní památkový ústav (NPÚ - www.npu.cz), přesněji dle Statutu NPÚ vydaného dne 23.1.2006 Ministerstvem kultury pod č.j.: 1547/2006, Národní památkový ústav územní odborné pracoviště střední Čechy (NPÚ ÚOPSČ) pod vedením ing.arch Vojtěcha Lásky. MIKROREGION se po roce příprav stal partnerem prioritního projektu INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU - Oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví , Aktivita 5.1 b): Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu České republiky. Tato skutečnost, v případě úspěchu jednání a uzavření Zájmového sdružení právnických osob s NPÚ , přinese nejen této památce, ale celému Dolnímu Povltaví TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ.
  • třetím důležitým podnětem k otevření tohoto portálu je možnost seznamovat a ukazovat veřejnosti hodnoty kulturní krajiny Dolního Povltaví a možnosti její transformace na území s kvalitními životními podmínkami a velkým ekonomickým potenciálem. Tento fakt ukázala i rozsáhlá STUDIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MIKROREGIONU VELTRUSDOMINIO, která byla schválena ve formě STRATEGICKÉHO PLÁNU MIKROREGIONU VELTRUSDOMINIO.
  • dalším důvodem je podrobné obeznámení veřejnosti a návštěvníků s historií, současností a možnou budoucností tohoto rozsáhlého areálu a seznámení s možnými prohlídkovými trasami, možných aktivitách a atrakcích, krásách nejen objektů, ale i zákoutí a původní atmosféře parku.
  • neméně důležitým výsledkem aktivit spojených s tímto portálem je a bude popularizace a propagace této památky pro její znovuobjevení a zařazení mezi nejvýznamnější objekty v okolí Prahy a posléze i Evropy.

Věříme, že společnými silami a Vaším zájmem dojd nakonec k zásadní změně v přístupu ke kulturní krajině, parkům a zahradnímu umění vůbec, jenž ve svém důsledku povedou k záchraně této perly Dolního Povltaví. Očekáváme a těšíme se na Vaše otázky, názory a připomínky k veřejné diskusi nejen o dalším osudu parku a jeho objektů, ale i o trvale udržitelném rozvoji na území MIKROREGIONU VELTRUSDOMINIO.

Děkujemebanner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
TOPlist