SWOT analýza

Informace


1698  |  1720  |  1735  |  1754  |  1764  |  1770  |  1786  |  1787  |  1820  |  1824  |  1831  |  1856  |  1864  |  1890  |  1911  |  1920  |  1927  |  1939  |  1968  |  1970  |  2001  |  2002


swot_prebal (139K)


SWOT ANALÝZA


    S  -  strenghts  -  silné stránky

    W  -  weaknesses  -  slabé stránky

    O  -  opportunities  -  příležitosti

    T  -  threats  -  hrozby


Metoda SWOT analýzy, hodnotící silné a slabé stránky areálu parku NKP zámku Veltrusy, jeho rozvojové příležitostí i hrozby, byla poprvé použita v České republice u památky takového rozsahu a významu. Byla zpracována na základě podkladů průzkumů, jejich analýz a výsledků feasibility study projektu rehabilitace tohoto areálu zpracovaných v letech 2003 a 2004 Studiem MAC-ARCHITECTURE, s.r.o., ing. Martou Stránskou a ing.ak.arch. Martinem Stránským. Tato SWOT analýza má pomoci Národnímu památkovému ústavu a Ministerstvu kultury České republiky rozhodnout o vytvoření strategického plánu obnovy celého areálu a současně má být podkladem pro zadání komplexní projektové dokumentace, která bude podkladem pro získání finančních prostředků z dotačních programů EU.

Hrozby, uvedené ve SWOT analýze, představují nejvýznamnější rizika pro současnost, ale i pro blízkou a vzdálenou budoucnost parku a zámku. Jsou de facto negativní variantou dalšího možného vývoje (varovnou prognózou).banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
TOPlist