O nás

foto: veltruský zámek


1698  |  1720  |  1735  |  1754  |  1764  |  1770  |  1786  |  1787  |  1820  |  1824  |  1831  |  1856  |  1864  |  1890  |  1911  |  1920  |  1927  |  1939  |  1968  |  1970  |  2001  |  2002

uvod_foto (124K)


O NÁS

Projekt portálu www.veltrusypark.cz vznikl z iniciativy ing.akad.arch.Martina Stránského a jeho paní ing. Marty Stránské, jako reakce na neutěšený stav areálu Národní kulturní památky parku a zámku Veltrusy, který je poškozen nedostatečnou a nehospodárnou péčí za posledních více než šedesát let a zejména po povodni v srpnu roku 2002. Oba se problematice rehabilitace a oživení této památky věnují nepřetržitě již od jara roku 2003 a zpracovali již mnoho důležitých materiálů (např. FEASIBILITY STUDY a SWOT ANALÝZA), které jednoznačně ukazují nejen na historický význam této památky, ale současně i definují její rozhodující vliv na trvale udržitelný rozvoj kulturní krajiny Dolního Povltaví a nezbytnost harmonizace všech jejích subsystémů.

Správcem tohoto státem svěřeného majetku je Národní památkový ústav územní pracoviště střední Čechy (NPÚ ÚOPSČ).

Hlavním cílem tohoto projektu portálu www.veltrusypark.cz je vyvolání zájmu občanů, veřejných činitelů, politiků a odborné veřejnosti o záchranu a nastartování správného směru obnovy tohoto areálu a jeho popularizace v Čechách a v Evropě.

Původní záměr založení občanského sdružení, byl bezezbytku nahrazen a naplněn ustanovením Dobrovolného svazku obcí MIKROREGIONU VELTRUSODMINIO, který byl zaregistrován u Krajského úřadu Středočeského kraje dne 10.9.2007 pod reg.č. 275/2007/MĚ.

Mottem pro založení MIKROREGIONU bylo nejen nastartování udržitelného rozvoje, obnova a ochrana kulturní krajiny na katastrech obcí, jejichž společným jmenovatelem je historická příslušnost k původnímu území "veltruského panství" slavného rodu Chotků - VELTRUSDOMINIO, ale především vytvoření "občanského panství" pro obyvatele všech obcí a města Veltrusy, kteří v této krajině žijí a pracují.

Hlavním posláním MIKROREGIONU VELTRUSODMINIO dle Stanov je zejména spolupráce obcí a obyvatel při nastartování trvale udržitelného rozvoje v těchto oblastech :

  • péče o kulturního dědictví a kulturní krajinu Dolního Povltaví
  • péče o životního prostředí (péče o veřejnou zeleň, odpadové hospodářství, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod)
  • zavádění ekologického zemědělství
  • cestovního ruchu
  • rozvoje lidských zdrojů,
  • infrastruktury.

Dalším neméně důležitým posláním a smyslem založení MIKROREGIONU VELTRUSDOMINIO je spolupráce členských obcí při zajištění příprav a realizace udržitelného rozvoje mikroregionu v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Středočeského kraje.

V tomto duchu byla na základě smlouvy s městem Veltrusy zpracována Studiem MAC-ARCHITECTURE, s.r.o. pod vedením ing.akad.arch. Martinem Stránským rozsáhlá STUDIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MIKROREGIONU (SURM). Na jejím podkladě byl zpracován komplexní STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MIKROREGIONU (SPURM), který dne 13.3.2008 schválilo formou schvalovací doložky Shromáždění starostů, jehož součástí je i "banka" prioritních projektů.

Nyní MIKROREGION ve spolupráci s městem Veltrusy (www.veltrusy.cz), Občanským sdružením Dolní Povltaví (www.dolnipovltavi.cz) a ing.ak.arch. Martinem Stránským, který byl jmenován do funkce manažera, připravuje Akční plán do roku 2010.

V tomto plánu je hlavní prioritou především registrace prioritního projektu Rehabilitace areálu NKP zámku Veltrusy u MKCR v rámci IOP a uzavření spolupráce s NPÚ (www.npu.cz) ve formě Zájmového sdružení právnických osob.

O průběhu jednání a dalších aktivitách se Vás budeme snažit Vás informovat, jakož i o vzniku web stránek MIKROREGIONU VELTRUSDOMINIO (www.veltrusdominio.cz).

Věříme, že se připojíte k aktivitám starostů členských obcí nebo budete přesvědčovat své starosty původních obcí VELTRUSDOMINIA o vstupu do MIKROREGIONU, neboť tento svazek obcí je pro Vás a zejména pro Vaše děti je šancí na trvale udržitelný rozvoj a zvýšení životních podmínek.

Děkuji

Ing.ak.arch. Martin Stránský

Tel: +420 233 323 338

E-mail: stransky.martin@veltrusypark.czbanner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
TOPlist