Kniha návštěv

foto: veltruský zámek


1698  |  1720  |  1735  |  1754  |  1764  |  1770  |  1786  |  1787  |  1820  |  1824  |  1831  |  1856  |  1864  |  1890  |  1911  |  1920  |  1927  |  1939  |  1968  |  1970  |  2001  |  2002

Napsat svůj příspěvek

Jméno a příjmení: 
E-mailová adresa: 
Bezpečnostní kód: 
Přejít na první stranuPřejít na předchozí stranu  [1-12 z 12]  Přejít na další stranuPřejít na poslední stranu 
23-11-2010 | 09:28 | pepa  
Kde najdu aktuální informace o tom kdo je členem spolku Veltrusdominio? Kde jsou informace co spolek dělá? A kde jsou vidět náklady spolu a zdroje financování?
15-06-2010 | 15:31 | Martin Slouka  (martin.slouka@kinoveltrusy.cz)
Vážený pane Stránský,

měl bych na Vás dva dotazy. Ve svém projektu jste zařadil areál letního kina mezi objekty k odstranění. Mohl byste mi prosím vysvětlit, jak jste se svým 30 členým teamem odborníků došel k závěru, že areál letního kina je zátěží pro park a je tzv. dlouhodobě nežádoucí?

Za minulý rok se během letních prázdnin promítlo 27 filmů a kino navštívilo bezmála 900 diváků, přestože propagace byla hodně slabá, protože se vše řešilo na poslední chvíli, kdy jsme se dozvěděli, že původní provozovatel již o kino nemá zájem. Tento rok jsem o provozování kina měl také zájem, s tím, že bychom opravily veřejné toalety, lavičky, fasádu a vnitřní prostory kiosku. Na MÚ Veltrusy jsem požádal písemně o příspěvěk 25 tis. Kč (z toho 12 tis. Kč na zamřížování veřejných toalet) na tyto opravy. Od pana starosty Havlína se mi dostalo odpovědi, že se nic opravovat nebude a byl mi nabídnut příspěvek 2/3 z ceny dlouhodobého pronájmu 1 mobílního WC. Pan starosta dodal, že o mé žádosti ale nemůže rozhodnout sám a musí o tom hlasovat zastupitelsto. Čekal jsem tedy do zasedání a následující den jsem kontaktoval p. místostarostu Čapka, který mi oznámil, že mojí žádost neprojednávali. Při osobní návštěvě MÚ mi na dotaz proč se neprojednala moje žádost odpověděl pan starosta, že už se k tomu vyjádřili. V rozpočtu města je na tento rok 52 tis. Kč určených na "Kino". Vznesl jsem tedy dotaz na co konkretně jsou peníze určeny. Pan starosta mi odpověděl, že na energie (ty byly za minulý rok cca 10 tis. Kč pro město) + oprava podia (cca 15 tis. Kč). Na dotaz, jestli by bylo možné za zbytek provést opravy, mi bylo řečeno, že se nic opravovat nebude.

Díky přístupu pana starosty Havlína jsem se rozhodl tento rok letní kino v tomto stavu neprovozovat.

Rád uvítám jakékoliv návrhy na spolupráci při „záchraně“ letního kina Veltrusy.

P.S.: Pane Stránský byl jste prosím někdy na nějakém filmu v letním kině Veltrusy? Pokud ano, tak na jakém? Děkuji.

S pozdravem

Martin Slouka
13-06-2008 | 06:48 | Stanislav Kohout  (kvalite@kvalite.cz)
Dobrý den,
nezapojím se do diskuze o ekonomice, ani o údržbě či komerci - byl bych zajisté nařčen z prosazování osobních komerčních zájmů. Snad jen připomínku - bylo by dobré, kdyby se historické mapy i další podklady na stránkách kliknutím zvětšovaly. Rád bych si je prohlédl podrobněji - asi nejen já.
Rozhodně jsem však přesvědčen, že si celý areál zaslouží rozsáhlou obnovu. Snad i pro mou nostalgii k dětsví zde prožitému. Nechci a nedovuluji si hodnotit ničí práci ani snahu (každé si vážím), bohužel je vždy vše spojeno s dalším a tady i s podporou a finacováním. Rozhodně je ale stále co dělat, aby se vrátil aspoň stav před povodní.
K tomu přeji nám všem, bez rozdílu názorů i přístupu, hodně úspěchu.
Hezký den
Stanislav Kohout
12-04-2008 | 20:39 | MUGU  (MUGU@MGUG.COM)
I DEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
28-05-2007 | 11:56 | Tomáš Vacenovský  (vanola@centrum.cz)
Dobrý den,
na internetu jsem narazil na odkaz, který mne hned zaujal (nejen jako absolventa zahradní architektury). Ač jsem prolistoval stránky a studii proveditelnosti jen velmi zevrubně, musím smeknout před touto iniciativou. Neživím se v současnoti zahradní architekturou, ale vytvářením podobných studií z mnoha oborů. Mohu tedy zodpovědně říci, že to není nic jednoduchého. Nevím, kde je patrná komerce. Pro udržitelnost je potřeba nejen dotace, ale také výnosy. A to bez oživení jednoduše nejde. Veltrusy jsem navštívil až po povodni 2002. Rozloha a atmosféra areálu mi vyrazila dech. Nevím, jak park a zámek vypadali před povodněmi, ale tehdejší stav byl skutečně neutěšený.
Mrzí mne, že dodnes v Čechách převládá neúcta k odborníkům, malichernosti a "hra na zásluhy". Bohužel také veřejná diskuse občanů s odborníky pokulhává. Nejlépe by samozřejmě bylo, aby studii zpracovával člověk-odborník z Veltruska dokonale znalý problematiky, ale toho lze velmi těžko dosáhnout.
Přeji všem, kdo se jakkoli ve Veltrusech hodně štěstí a energie do další práce.Jsem ochoten také přiložit ruku k dílu.
Hezký den
Tomáš Vacenovský
15-05-2007 | 14:01 | Jaroslav Kadaňka  (kadanka@quick.cz)
Dobrý den,
prolistoval jsem si Vaše stránky a pokusím se autorům trochu otevřít oči a vrátit je do reality dnešních dnů.
1/ Za socialismu byl zámek udržován řádně. Byly provedeny generální opravy krovů hlavní budovy (1958), generální oprava Oranžerie (1960), opravy pavilonů Přáteství (1961), Marie Terezie (1965), vysázení kaštanové aleje 1969, opravy zámku po r. 1990, atd. Celkový stav parku a budov měl od r. 1956 až do povodně 2002 celkově zlepšující se trend. Veškeré opravy byly prováděny řádně a včas tak, aby se stav nemovitostí nejen nezhoršoval, ale vylepšoval.
2/ Je chybou určit viníka stavu po povodni 2002 správu zámku. První chybu, kterou nadřízený orgán správy zámku udělal bylo to, že nesehnal patřičné finanční prostředky pro uvedení nemovitostí a přilehlého parku do stavu před povodní. A druhou chybu - vypsat výběrové řízení na projekt - samozřejmě jako podklad pro požadavek financování ze státního rozpočtu. Tam byste se měli utkat s konkurencí a lepší by zvítězil.
A ještě malá drobnost: dát do původní konírny koně - dobrý nápad, ale ten zápach na Čestné nádvoří! Je vidět, že Vaše nápady vycházejí spíše z atelieru v Praze, nikdy jste na zámku nebyli ani přes noc...
22-04-2007 | 19:36 | Martin Stránský  (stransky.martin@veltrusypark.cz)
Vážený pane Brzák,

V první řadě bych rád pochopil proč nemohu reagovat na Váš příspěvek.
Za druhé bych Vás rád upozornil, že tzv. "můj komerční projekt" je, resp. mohl by být "komerční" tj. se ziskem, nejen pro celý areál NKP parku Veltrusy, ale mohl by přinést udržitelný rozvoj celému ragionu.
Za třetí - informace o tom jak se hospodaří a jak pod vedením se paní PHDr. Hájkové byl a je "zachraňován" park a celý areál vím, neboť celou tuto situaci velmi podrobně studuji již od roku 2003, analyzoval jsem ji a současně s týmem skoro 40 odborníků navrhoval a doporučoval konstruktivní řešení jakým směrem se vydat a kde hledat prostředky pro jeho realizaci. Kdyby se do dnešního dne, skoro 5 let po povodni, pokračovalo v tomto duchu, mohly být připraveny projekty na řešení vodního hospodářství, ochrany proti povodním, podrobnou rehabilitaci parku, mohl se aktivně používat podrobný derndrologický průzkum s databází takřka 4000 stromů, mohla být založena vlastní honební společnost pro ochranu parku atd. atd atd. Vše je popsáno ve FEASIBILITY STUDY a veškerá rizika, slabé i silné stránky jsou popsány ve SWOT analýze. Stačí si to přečíst a poté vést konstruktivní dialog.
Já jsem připraven.
Pokud se dožiji toho, že se tato památka resp. její správci, vydají tímto správným směrem k její záchraně, rád osobně přiložím ruku k dílu, protože smysluplná fyzická práce mne naplňuje radostí. Dnešní situace je však stejná jako přelévat lipenskou přeradu sítkem na nudle a nevědět přitom, že se do něj vlévá Vltava z celé Šumavy.

S pozdravem Martin Stránský
19-04-2007 | 22:39 | K.K.Brzák  (brzak@cbox.cz)
Dobrý den pane Stránský,
tak opět procházím různé stránky a pozoruji, že Vám napsal další čtenář. Musím reagovat. Již zase osočujete vedení zámku a parku z toho, že nic neudělali. Patrně nemáte vůbec žádné informace o tom, jak byl např. zachraňován park a kdo se o to postaral a jak těžká to byla práce. Pokud ovšem myslíte vedením zámku někoho jiného, než-li zdejší kastelánku, pak je potřeba psát konkrétně. Chtěl bych vidět Vás, na místě těch, kteří musí zajistit peníze pro zámek. Myslím, že nemá smysl dále pokračovat. Vidíte jen svoji stranu a ne problémy těch druhých. Všechno je to složitější, ale pokud lidé mají k dispozici i odborné názory např. od Památkářů, věřím, že si dokáží udělat svůj objektivní obrázek na celou věc. Takže by bylo dobré, kdyby byl uveřejněn na vašich stránkách názor a postoj Památkového úřadu. A až Vás někdy potkám na veltruském zámku, jak pomáháte třeba sbíráním dříví a ne jen propagací svého komerčního projektu, pak Vám rád podám ruku.
Prosím, nereagujte na můj příspěvek. Děkuji.
K.K.Brzák
17-04-2007 | 18:01 | Martin Stránský  (stransky.martin@veltrusypark.cz)
Vážená paní Šeráková,

v první řadě děkuji za napsání Vašeho příspěvku.
Z druhé bych Vás rád požádal o vysvětlení z čeho usuzujete, že " z Vašich stránek je cítit, že Vám nejde o odkaz Chotků, ale o těžkou komerci, za kterou patrně stojí někdo třetí...". Moc tomu nerozumím a neumím na to reagovat, neboť zde nenacházím žádný reálný podklad.
Výstava v zámeckém Špejcharu je jistě záslužnou akcí a krásným počinem a velice si ho cením. Těším se, že ji brzo navštívím. Koneckonců jsem již panu Brzákovi v minulém příspěvku nabídl spolupráci. Tato výstava však nemění nic na skutečnosti, že od povodně v srpnu 2002 nedokázalo vedení zámku a hlavně parku učinit nic co by svědčilo o snaze tuto památku zachránit natož vést ji k hospodárnému udržitelnému rozvoji. Současný stav a navrhovaná koncepce rehabilitace tak, jak byla předložena zástupcům města Veltrusy žádný udržitelný vývoj neobsahuje. To je jeden z hlavních důvodů proč byly naše stránky uvedeny do provozu.
Letos vstupuje naše republika do posledního období čerpání dotací z fondů EU a kritéria a preference bodového systému mluví jasně. Finanční zdroje získají takové projekty, které tyto prostředky využijí pro udržitelný rozvoj a záchranu architektonického dědictví a kulturní krajiny.

Každý má možnost si o tom udělat obrázek sám, neboť veškeré informace najde na www.veltrusypark.cz.

S úctou a pozdravem

Martin Stránský .
16-04-2007 | 20:36 | Lenka Šeráková  (lenka.serakova@seznam.cz)
Vážený pane Stránský,
bohužel z Vašich stránek je cítit, že Vám nejde o odkaz Chotků, ale o těžkou komerci, za kterou patrně stojí někdo třetí...
Mimochodem, na zámku je výstava pohlednic, je krásná, zkuste ji navštívit, možná budete k vedení zámku milejší a méně kritický.
L.Šeráková
Přejít na první stranuPřejít na předchozí stranu  [1-12 z 12]  Přejít na další stranuPřejít na poslední stranu 


banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
TOPlist