2002 - Historická chronologie

foto: zámek - povodeň srpen 2002


1698  |  1720  |  1735  |  1754  |  1764  |  1770  |  1786  |  1787  |  1820  |  1824  |  1831  |  1856  |  1864  |  1890  |  1911  |  1920  |  1927  |  1939  |  1968  |  1970  |  2001  |  2002

date_2002_mapa (157K)

foto: Veltruský park po povodni 2002 - letecký snímek

srpen 2002 – ničivá povodeň

Zámek byl zatopen do výše cca 1 m. Poškozeny byly vnitřní omítky v přízemí, nástenné malby a cenná výzdoba saly terreny, i několik kusů mobiliáře v expozicní části. Vzlínající vlhkostí jsou ohroženy umělecky bohaté zdobené interiéry v l. patře (nástenné malby, rokokové tapety a další). Zcela zničený je zámecký park. Bylo odplaveno několik desítek hektarů orné půdy včetně odplavení několikametrové historické protipovodňové hráze. Park byl zanesený až několikametrovými nánosy písku a šterku (v objemu přes 200 000 m3 na ploše více než 300 ha). Podmáčeny a vyvráceny byly stovky stromu, zničena byla veškerá výsadba.

Poškozen vpustní objekt Laudon se stavidlem, ochranná hráz protržena a zničena, zámek a park zatopeny. Vltava v Praze na údajně 5500 m3/s - 500letá voda.banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
TOPlist