1890 - Historická chronologie

foto: veltruský zámek


1698  |  1720  |  1735  |  1754  |  1764  |  1770  |  1786  |  1787  |  1820  |  1824  |  1831  |  1856  |  1864  |  1890  |  1911  |  1920  |  1927  |  1939  |  1968  |  1970  |  2001  |  2002

date_1897_mapa (118K)

1897 POROSTNÍ MAPA POLESÍ VELTRUSY - ING. PAUL

1890

4.5. 1890 - Na veškerý majetek hraběte Rudolfa Karla Chotka byla pro špatné hospodaření uvalena sekvestrace a sám Rudolf byl usnesením soudu z 11. března 1890 dán pod kuratelu jako marnotratník. 11.3.1890 - Hrabě Emerich Chotek (1833 - 1911): (druhorozený syn Jindřicha hraběte Chotka ) byl ustanoven kurátorem panství na poslední čtyři roky života Rudolfa Karla + 1897 POROSTNÍ MAPA POLESÍ VELTRUSY - ING. PAUL

1893 - 4 - regulace Vltavy - vybudování jezu a prohloubení koryta řeky znamenalo opětovné snížení hladiny Vltavy a ztrátu potřebného zdroje vody. Těžká rána pro veltruský park

1890 - 1910 - celé hospodářství je pronajímánobanner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
TOPlist